Gelukkig krijgt de laatste jaren de niet-levende natuur meer aandacht, zowel van het publiek als van de politiek. Deze minder aaibare aspecten van het landschap kunnen we samenvatten onder de term ‘aardkundige waarden’.

Het ons omringende landschap is het product van omstandigheden en processen uit het verleden. Een soort geschiedenisboek dat na een beetje oefenen bladzij voor bladzij leesbaar is. Opvallend is dat het boek meestal achterin wordt opengeslagen, omdat de meeste belangstelling uitgaat naar de nú levende natuur: de planten- en dierenwereld. We vinden bijvoorbeeld een weide met massaal bloeiende dotterbloemen en bruine kikkers prachtig, terwijl dit in feite niet meer is dan een uiting van de geologische opbouw en de waterhuishouding (hydrologie) van het betreffende gebied. Gelukkig krijgt de laatste jaren ook de niet-levende natuur meer aandacht, zowel van het publiek als van de politiek. Deze minder aaibare aspecten van het landschap kunnen we samenvatten onder de term ‘aardkundige waarden’…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.