Dit kaartbeeld van Noordoost-Groningen toont ons een lappendeken van landschappen. In het uiterste noorden zien we nog net het wierdengebied met de verhoogde woonplaatsen Termunten en Woldendorp.

Dit kaartbeeld van Noordoost-Groningen toont ons een lappendeken van landschappen. In het uiterste noorden zien we nog net het wierdengebied met de verhoogde woonplaatsen Termunten en Woldendorp. Ten zuiden daarvan duiden de paarse vlekken op het laaggelegen veenlandschap. De bodem is daar uitgeveend en ingeklonken, en plaatselijk met klei bedekt. Zure klei op veen, dat is slechte grond. Kattenklei, zeggen de boeren. Te midden van al dat paars ligt een zandrug of gast. Wagenborgen heeft daar ruim bezit van genomen.
De inbraken vanuit de zee hebben tot diep in het binnenland hun sporen achtergelaten. In de geulen waaruit het veen is weggespoeld, is de klink veel minder dan in de venige omgeving. De geulen liggen nu als ruggen in het land. Inversie wordt dat genoemd. Zo werd het landschap…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.