Militair-ingenieur W.U. Huguenin en zijn assistenten tekenden tussen 1819 en 1829 gedetailleerde topografische kaarten van gebieden in Noord-Nederland.

In totaal vervaardigde Huguenin 61 handschriftkaarten, die elk een gebied van 16 bij 16 kilometer omvatten en een fraai beeld geven van het landschap van de noordelijke provincies zo’n tweehonderd jaar geleden, de tijd vóór de grote bevolkingstoename en industrialisatie. De steden liggen nog vrijwel geheel binnen hun wallen. Daarbuiten liggen de dorpjes en boerderijen verspreid over het toen nog grotendeels lege land.
Op de kaarten worden de verschillende soorten grondgebruik met kleuren aangegeven, waardoor het landschap in een oogopslag tot leven komt. Door de grote schaal (1:40.000) zijn details goed te herkennen. Binnen de steden is de bebouwing gegeneraliseerd, maar daarbuiten wordt de bebouwing individueel getoond. Ook andere landschapsdetails zoals wegen, dijken, kanalen en rivie…

Trefwoorden