Predikanten op het platteland moeten tegenwoordig flinke afstanden overbruggen en missen bij import-gemeenteleden kennis van de dorpse verhoudingen.

‘Dominee fietst’: die kreet van ontzetting klonk eind negentiende eeuw in menig noordelijk dorp. De waardigheid van het predikantenambt verdroeg zich slecht met het gebruik van de vélocipède. Van dominee werd verwacht dat hij in een rijtuigje werd rondgereden. Nu is een fietsende dominee opnieuw een bezienswaardigheid. Het aantal gelovigen per kerkelijke gemeente is door reorganisaties zo groot en geografisch gespreid dat huisbezoek op de fiets te tijdrovend is.
Wouter Slob (40) fíetst nog. Tot september was hij zeven jaar lang dominee van de Samen-Op-Weg-gemeente Wildervank (Gr.), nu preekt hij in Zuidlaren. Beide gemeenten maken deel uit van de gefuseerde Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Geen beroep meer eigen aan het platteland dan predikant. In het Noorden heeft het ambt altijd me…

Trefwoorden