Het eerste veldbezoek van het kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie (de bekende negentiende-eeuwse verdedigingsgordel tussen Muiden en Gorinchem) had alles in zich om een succes te worden.

Nog onder de indruk van beide potentiële monumenten en hun geweldige contrast – de een als doorlaat- en de andere als afsluitmiddel – begonnen we aan het pièce de résistance van de bijeenkomst: de plannen voor het bedrijventerrein ’t Klooster, gesitueerd in het schootsveld van de Waterlinie. Met de beste bedoelingen en een grote inzet was getracht in en om dit toekomstige bedrijventerrein het thema te verbeelden van de ligging in het NHW-gebied. Zo was in een initiële ontwerpworkshop getracht van de (planologische) nood een deugd te maken door de metafoor te introduceren van de ‘belegering’ van de Waterlinie door bedrijfsgebouwen (je moet toch wat). De ruimtelijke expressie van deze gedachte zou moeten resulteren in drie zones, genaamd ‘hier, daar en ertussen’. ‘Hier’ de rugdekking van …

Trefwoorden