De waddenkusten van Denemarken, Duitsland en Nederland vertonen behalve overeenkomsten ook een verbazingwekkende verscheidenheid, zo blijkt uit een boek dat verschijnt tijdens de tiende trilaterale Waddenzeeconferentie.

Het waddengebied, dat bij Denemarken, Duitsland en Nederland hoort, is een merkwaardige mengeling van land en zee. Deze uitgestrekte kustformatie is even uniek als de Everglades en de moerascypressenbossen in het zuiden van de Verenigde Staten, de mangroven in de Gangesdelta in India en Bangladesh of de grote koraalriffen in het oosten van Australië.
De Waddenzee ontstond na de ijstijd door de zeespiegelstijging aan de Noordzeekust. Ongeveer zevenduizend jaar geleden nam het tempo van de stijging af: van drie meter tot zo’n twintig à dertig centimeter per eeuw, ongeveer het huidige tempo. Langs de kust ontstonden toen strandwallen die later door de voortdurende aanvallen van de zee in een reeks van duineilanden en zandbanken uiteenvielen. De wijde vlakten achter deze barrière overstroom…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.