Landschapsorganisaties en overheden in Groningen werken aan een fijnmazig ecologisch netwerk van bermen, bosjes en oevers.

Het project speelt zich af in een zogenoemd wit gebied dat, met uitzondering van een kilometerslange kwelderstrook, verstoken is van EHS en ecologische verbindingszones. Het Hogeland is vrijwel geheel agrarisch gebied. Ruilverkavelingen, ontwatering en intensieve bewerking van het land hebben – het is het bekende verhaal – de natuurwaarde van het gebied sterk doen dalen. Weide- en akkervogels komen in veel geringere aantallen voor dan vroeger. Op boerenland kom je alleen nog wat algemene plantensoorten tegen.
De inzet van de agrarische natuurverenigingen ‘Wierde & Dijk’ en ‘Stad en Ommeland’ om via (collectieve) beheersovereenkomsten de natuurwaarde van het boerenland weer te vergroten, is positief, maar deze initiatieven moeten zich nog bewijzen. Wilde planten en daaraan gekoppeld ook …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.