Wat is de essentie van de Nota Ruimte - de visie van het huidige kabinet op de inrichting van Nederland?

Wat is de essentie van de Nota Ruimte – de visie van het huidige kabinet op de inrichting van Nederland?
Dat het rijk alleen beperkingen stelt aan ruimtelijke ontwikkelingen, als er nationale belangen in het geding zijn. Verder vindt de landelijke overheid alles goed, of het nu stedelijk, of niet-stedelijk gebied betreft.
Provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en marktpartijen hebben door deze rijksnota uit 2004 alle ruimte om zelf initiatieven te nemen en eigen afwegingen te maken. Ook in de Nationale Landschappen mogen ze in principe hun gang gaan. Alleen voor beschermde natuurgebieden geldt een ‘nee, tenzij’-regime: ruimtelijke ingrepen die de ’wezenlijke kenmerken of waarden’ van het gebied aantasten, zijn niet toegestaan.
Decentraal gestuurde ‘gebiedsontwikkeling’:…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden