Het Goede Voorbeeld volgens Eric van der Bilt, directeur van Het Drents Landschap: Donderen, melkveehouderij. Eigen ontwerp 2002

‘Eigenlijk wil ik helemaal geen antwoord geven op je vraag naar goede voorbeelden van landschappelijk bouwen. Ik wil niet in een architectuurdiscussie terechtkomen. Het betekent dat ik iets als exemplarisch moet aanwijzen en dat heeft een vorm van paternalisme in zich die me niet bevalt. Bovendien is er vrijwel nergens echte nieuwbouw op het platteland. Het gaat vooral om vernieuwbouw. Ik kan wel een paar algemeenheden noemen die volgens mij bij het bouwen in het buitengebied gehanteerd moeten worden. Zo zou je in de vormgeving van een pand de traditie terug moeten kunnen zien, en er moet soberheid zijn in de kleurstelling en de accessoires. En wat vooral belangrijk is: er moet naar de inpassing in de omgeving worden gekeken. Als je twee keer moet kijken om te zien dat er wat staat en wat er staat, dan is het goed. Terughoudendheid, daar gaat het om. Die oude Drentse dorpen zijn zo mooi omdat ze een organische eenheid vormen met de omgeving en geen pronkzucht etaleren. Nogmaals, ik zou liever geen voorbeelden noemen en overal mankeert wel wat aan, maar als het dan toch moet, kom ik terecht bij een grote melkveehouderij in Donderen. Het pand is zo groot dat je denkt dat het niet kan, maar met name door het materiaalgebruik en de kleurstelling vind ik het toch een verantwoord gebouw.’