Het Goede Voorbeeld volgens Eric van der Bilt, directeur van Het Drents Landschap: Donderen, melkveehouderij. Eigen ontwerp 2002

‘Eigenlijk wil ik helemaal geen antwoord geven op je vraag naar goede voorbeelden van landschappelijk bouwen. Ik wil niet in een architectuurdiscussie terechtkomen. Het betekent dat ik iets als exemplarisch moet aanwijzen en dat heeft een vorm van paternalisme in zich die me niet bevalt. Bovendien is er vrijwel nergens echte nieuwbouw op het platteland. Het gaat vooral om vernieuwbouw. Ik kan wel een paar algemeenheden noemen die volgens mij bij het bouwen in het buitengebied gehanteerd moeten worden. Zo zou je in de vormgeving van een pand de traditie terug moeten kunnen zien, en er moet soberheid zijn in de kleurstelling en de accessoires. En wat vooral belangrijk is: er moet naar de inpassing in de omgeving worden gekeken. Als je twee keer moet kijken om te zien dat er wat staat en w…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.