Het Goede Voorbeeld volgens Hans Elerie, historisch geograaf: Eext, woning op landgoed Heidehof, Architect Cor Kalsbeek

‘Ik zie niets in ontwikkelingen die de mogelijkheden om in het landelijk gebied te gaan wonen verruimen. Ik vind dat de overheid andere belangen moet dienen dan die van een kleine groep mensen die het zich kan veroorloven buiten te gaan wonen. Buiten wonen vraagt de hoogste mate van zorgvuldigheid. Gelukkig wordt er in het landelijk gebied weinig nieuw gebouwd, maar als dat gebeurt, dan moet het iets toevoegen aan het landschap. Ik erger me mateloos aan het feit dat de overheid niet of nauwelijks stuurt als er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Vooral in de recreatiesector is dat het geval.
Vroeger zijn er onder meer bij Schipborg nogal wat recreatiehuisjes neergezet op terreinen die in het bezit waren van ideële organisaties. Ook gebeurde dat op militair terrein zoals De Strubben, tussen Anloo en Schipborg. Het waren sobere huisjes die in het landschap pasten. Nu staat het gemeentebestuur toe dat ze vervangen worden door protserige grote huizen die geschikt zijn voor permanente bewoning. Zo ontstaan nieuwe wijken in het buitengebied. Zeer verwerpelijk.
De woning op het landgoed Heidehof bij Eext vind ik een voorbeeld van een geslaagd pand. Zeer eigentijds op oude fundamenten en gebouwd met inheems hout. Het past perfect in de omgeving. De bewoner heeft de geschiedenis van de plek zichtbaar gemaakt.’

Trefwoorden