Na vijftien jaar afwezigheid terug in ‘het Haagse’, nu als rijksadviseur, was ik benieuwd naar de toekomstige rol van ontwerpers binnen de zo drastisch veranderde rijksdienst. Daarom heb ik een aantal mensen gevraagd een essay over dit onderwerp te schrijven.

De ultrasceptische filosoof John Gray schijnt eens met een schamperende berekening te hebben aangetoond dat al onze efficiencywinst door arbeidsdeling en technische innovaties slechts een – soms spectaculaire – toename van de wereldbevolking mogelijk heeft gemaakt. De hoeveelheid uren die een gemiddeld mens bezig is met het verzamelen van alles wat hij nodig heeft voor de eerste levensbehoeften is daarentegen opgelopen van 4,5 uur in het stenen tijdperk tot 32 uur in 2000, zo rekende hij voor. Hoezo vooruitgang?
Specialisatie en arbeidsdeling hebben voor velen een positieve klank, maar er zijn dus ook nadelen. Deze ongewenste neveneffecten moeten zo goed en zo kwaad als het kan weer worden bestreden. Een voorbeeld. De landmeters die in de zeventiende eeuw de prachtige Beemster hebben o…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden