Ontwerpers realiseren zich te weinig dat zij dagelijks onder het mom van techniek bijna routineus dergelijke magische handelingen verrichten.

Na de uitvinding van het vuur verwijderden onze verste voorouders bij wijze van tweede cultuurdaad ‘onze’ predator Dinofelis (een klein model Sabeltandtijger) van de aardbodem. Daarmee bevestigden ze definitief onze omslag van prooidier naar roofdier. In hoog tempo ontwikkelden ze, naar uit vondsten blijkt, verbazend effectieve technieken om het jagen in groepsverband te vervolmaken.
Als we nu eens niet de vroege grotschilderingen vooral ritueel interpreteren, zoals te doen gebruikelijk, maar veronderstellen dat deze tekeningen ook een instructieve, praktische waarde hebben gehad, dan kunnen we deze ontroerende vroegste kunstuitingen tevens lezen als de vroegste plannen: plannen die laten zien hoe op kuddes bisons gejaagd kan worden, plannen om het reuzenhert te besluipen, plannen om m…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden