In de komende tien jaar mag er in Friesland meer worden gebouwd, maar het moet allemaal veel beter en mooier. Gedeputeerde Anita Andriesen in een gesprek met Noorderbreedte over het nieuwe streekplan.

In het najaar van 2005 heeft u een ronde gemaakt langs de Friese gemeenten en een groot aantal organisaties, voor overleg over het Ontwerp Streekplan. De Leeuwarder Courant kopte met ‘Blaren op de tong voor een nieuw Fries uitzicht’. Hoe is het intussen met de blaren?
‘Die blaren blijven, want het proces gaat gewoon door. We hebben de overlegronde gemaakt om maatschappelijk draagvlak te creëren, voordat we de officiële inspraakprocedure zouden starten. Pas daarna zal het finale debat in Provinciale Staten plaatsvinden. Zij hebben duidelijk aangegeven eerst het maatschappelijke debat af te willen wachten. De bottom-upmanier waarop het streekplan tot stand komt, past echt bij Friesland. Bij ons gaat het ‘op zijn elfendertigst’: van oudsher gebeurt er in Friesland niets zonder dat de elf s…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.