De bevolkingsgroei in ons land neemt de laatste jaren snel af, en zal volgens verschillende onderzoeken eerder dan verwacht omslaan in ‘krimp’. Noorderbreedte presenteert een optimistisch krimpscenario, van commentaar voorzien door Wim Derks en Rimmer Mulder.

De cijfers liegen er niet om. De bevolkingsgroei is gedaald van 118.125 mensen in 2001 naar 29.983 in 2005. Afname van de demografische groei in tijden van recessie is geen nieuw verschijnsel, maar een zo scherpe daling in zo korte tijd is opmerkelijk. Hier komen structurele oorzaken aan de oppervlakte. Het kindertal dat decennia na decennia is gedaald, zal blijven dalen. Die ontwikkeling werd in de jaren negentig van de vorige eeuw aan het oog onttrokken door een kortstondige immigratiegolf, maar treedt des te duidelijker aan het licht nu er de laatste jaren sprake is van een groeiend vertrekoverschot.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in de nabije toekomst weer een omslag naar immigratie en ziet de bevolkingafname pas in de jaren dertig optreden. Wim Derks c.s. zet…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden