Nederland is een land dat bijzonder goed in kaart is gebracht. En dat niet alleen: alles in Nederland heeft een naam. Iedere dijk, iedere polder, iedere weg, zelfs onverharde paden, ieder watertje, hoe iel en onbeduidend ook – alles heeft een naam.
Trefwoorden