De Zuiderzeelijn is verworden tot een rekensom. Tot een kosten-batenanalyse met veel negatieve getallen, constateert Marc Nolden. Spelen visie en ambitie dan helemaal geen rol meer? vraagt hij zich af. In zijn ogen is de ZZL veel meer dan een lijn: zij kan ruimtelijke ontwikkelingen, zoals verstedelijking, in goede banen leiden.
Trefwoorden