De grens met onze oosterburen lijkt tamelijk rechtlijnig getrokken. Slechts hier en daar is er een onregelmatigheid. Zoals nabij de vesting Bourtange. Dat vraagt om een verklaring. Het antwoord kunnen we vinden in het hierbij afgebeelde reliëf.

De grens met onze oosterburen lijkt tamelijk rechtlijnig getrokken. Slechts hier en daar is er een onregelmatigheid. Zoals nabij de vesting Bourtange. Dat vraagt om een verklaring. Het antwoord kunnen we vinden in het hierbij afgebeelde reliëf.
Bourtange ontstond op een smalle zandrug temidden van een ontoegankelijk veengebied dat zich zo’n drieduizend hectare groot aan beide zijden van de oostgrens uitstrekte. Deze zandrug tekent zich donderrood af op de hoogtekaart. De gletsjers uit de voorlaatste ijstijd zijn verantwoordelijk voor dit grondverzet. De gebogen vorm van de wal maakt duidelijk dat het ijs uit het noorden kwam.
De zandrug is zonder mensenhanden tot stand gekomen maar bleef niet onopgemerkt. Alleen op deze plek kon men het veen passeren. Op de uitloper van het reliëf ont…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden