‘Nederland is hard op weg naar één groot stadland waaraan ook de meest afgelegen streken zich niet kunnen onttrekken.’ Zo schrijft Hans Elerie in het openingsverhaal van dit dossier.

‘Nederland is hard op weg naar één groot stadland waaraan ook de meest afgelegen streken zich niet kunnen onttrekken.’ Zo schrijft Hans Elerie in het openingsverhaal van dit dossier.

Het is langzamerhand, zelfs in Noord-Nederland met zijn vaak nog scherpe scheidslijnen tussen stadslandschap en dorpslandschap, niet meer mogelijk stad en omliggend platteland uit elkaar te trekken. Fysiek, economisch en cultureel liggen ze steeds meer in elkaars verlengde. Groningen kan niet meer zonder Regiovisie, is als het ware de binnenstad geworden van een verstedelijkt ommeland; Leeuwarden hanteert het begrip ‘stadsregio’ om uit te drukken dat de hoofdstad en zijn wijde omgeving elkaar hard nodig hebben. Steden en dorpen heten in veel beleidspublicaties tegenwoordig knooppunten in stedelijke netwer…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden