Ten zuiden van Vledder en Diever stroomt de Wapserveense Aa die vlak onder Vledder samenkomt met de Vledder Aa. Thor Hendriks, Marga Kool en Reinier de Leeuw vertellen over de herstelplannen in het gebied in relatie tot de visie van Harry de Vroome.

Thor Hendriks is een jonge landschapsarchitect die werkt voor het bureau Bosch Slabbers in Den Haag, een bureau dat in het hele land actief is, zowel binnen steden als in het landelijk gebied. Hij studeerde landschapsarchitectuur in Wageningen. Het werk van Harry de Vroome kent hij van de verhalen erover en uit de vakliteratuur. ‘Harry de Vroome heeft mij vooral aan het denken gezet over het fenomeen dat aan verschillende ontwikkelingen vaak een eenzijdige verantwoording ten grondslag ligt,’ zegt Thor Hendriks. ‘Dat geldt voor grootschalige ruilverkavelingen zoals bij Diever, maar dat geldt ook voor grootschalige natuurontwikkelingsprojecten. Ook al waren de argumenten voor die klassieke ruilverkavelingen destijds legitiem, ze waren wel gebaseerd op een eenzijdig belang, namelijk dat va…