Een apparaat dat energie verbruikt heeft een bepaald vermogen, uitgedrukt in de grootheid Watt. Bijvoorbeeld een gloeilamp heeft een vermogen van 35 Watt. Als deze lamp 1 uur brandt, is het elektriciteitsverbruik 35 watt uur. Een stofzuiger heeft een vermogen van wel 1000 watt, of 1 kilowatt. Als deze stofzuiger 10 uur draait dan is het verbruik, 10 kilowatt uur.
Het gemiddelde Nederlandse huishouden verbruikt per jaar 3.400 kWuur. Twintig jaar geleden was dat nog 2740 kWuur.
Een apparaat dat elektriciteit produceert heeft ook een vermogen uitgedrukt in watt. De tweebladige windmolens die twintig jaar geleden werden opgesteld hadden een vermogen van 75 kW. Een windmolen draait 3000 tot 4000 uur per jaar. Bij 3500 uur levert zo’n molen dus 262.500 kW uur, genoeg voor 77 huishoudens.
De moderne grote windmolen levert wel 2000 of 3000 kilowatt, dat is 2 of 3 megaWatt. Een 3 mW-windmolen op de Noordzee levert in 3500 uur zo’n 10.500.000 kWuur. Dat is genoeg voor 3088 huishoudens.
Er staat in Nederland nu ongeveer voor 1200 mW aan windmolenvermogen opgesteld. Als al die molens 3500 uur draaien dan is dat genoeg voor 1,2 miljoen huishoudens. In 2010 zal dit oplopen naar 1500 mW op het land en 700 mW op zee, voldoende voor ruim 2,2 miljoen huishoudens.
Ter vergelijking: de kerncentrale van Borselle is ongeveer 450 mWatt groot, de twee Electrabel-centrales in de Eemshaven zijn samen 2500 mW groot.
Bij de eerste mestvergistingsinstallaties werd het gas in een motor verbrand die een generator aandreef die 300 kW leverde. De nieuwere installaties hebben een vermogen van 1 of 2 mW. Een vergister kan bijna constant produceren, ca. 8000 uur per jaar. Een 2 mW-installatie levert dus 16 miljoen kW uur op, genoeg voor 4700 huishoudens.
In Nederland wordt nu 7000 gigawatt uur geproduceerd uit duurzame bron, dat is 7 miljoen mWatt uur, genoeg voor 2 miljoen huishoudens, iets minder dan een derde van het totaal aantal huishoudens (6,3 miljoen).
In Nederland staat voor de elektriciteitsproductie een vermogen opgesteld van ca. 21.000 mWatt; daarvan is de helft afkomstig uit warmtekrachtkoppelinginstallaties.
De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in woningisolatie en zuinige cv-ketels. Het gasverbruik is de afgelopen twintig jaar fors gedaald, van 3145 m3 naar 1736 m3 per woning per jaar. Deze forse daling is mogelijk geweest ondanks de verdubbeling van het gasverbruik voor warmwater.

Trefwoorden