Architecten die willen teruggrijpen op de bouwhistorie kunnen misschien iets leren van Doeke Meintema (1877-1935).

Het teruggrijpen naar de traditie is ‘hot’ in de architectuur. In stads- en dorpsuitbreidingen worden herenhuizen in de jarendertigstijl aangeboden; het nieuwe dorp Techum in de Zuidlanden bij Leeuwarden wordt vol gezet met woningen met schrale historische verwijzingen: van grachtenhuizen tot stelpboerderijen; bij Anjum is een recreatie-nederzetting in de vorm van een zeventiende-eeuws stadje tot wasdom gekomen, Esonstad, dat vorig jaar het NOS-Journaal haalde. Het historiserende virus lijkt nauwelijks te keren. Toch is dit teruggrijpen van alle tijden. Het gemakzuchtig citeren, het jatten, van oude vormen lijkt nu echter de overhand te krijgen, terwijl het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om een goede analyse van de waarden uit het verleden te maken en die in de architectuur op een ei…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden