Aan de oostkant bij het dertien woningen tellende buurtschap Kiesterzijl wordt de Wynalderumerpolder begrensd door de Slachtedijk. Laat dat nu precies het streekje zijn waarheen Netty Vos (44) en Patrick Psotta (29) zo’n vijf jaar geleden vanuit Almere besloten te verhuizen.

Moederpolders heten ze. Mogelijk zijn het de oudste polders van Europa: vier oorspronkelijk wat hoger gelegen gebieden in Noordwest-Friesland, het vroegere Westergo, die al duizend jaar na Christus voor het eerst werden bedijkt, en ruim zestig jaar geleden zo genoemd door waterstaatkundigen Rienks en Walther in hun standaardwerk Binnendiken en slieperdiken.
Verschillende dijkvakken rond die oerpolders werden naderhand opgenomen in Frieslands al even historische binnendijk De Slachte, die zich – bijna 42 kilometer lang – door dit deel van de provincie slingert. Een van die ‘moederoorden’ is de Wynaldumerpolder tussen Harlingen en Franeker. Een groene enclave met dorpen als Herbaijum, lange tijd woonplaats van weerman Piet Paulusma – wie kent hem niet.

Aan de oostkant bij het dertien wo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden