Iedereen roemt de schoonheid van Middag-Humsterland. Maar hoe houd je zo’n landschap in stand?

Middag en Humsterland: vreemde namen voor wie ze voor het eerst op de kaart ziet staan. De gebieden vallen respectievelijk onder de gemeenten Winsum en Zuidhorn. Vroeger waren het twee eilanden in de Waddenzee. Dat was in de tijd van ver vóór de dijken, toen een groot deel van het huidige Groningse ommeland met grote regelmaat onder water stond en de vroege bewoners wierden opwierpen om droge voeten te houden.
De bewoningsgeschiedenis begon ruim 2500 jaar geleden toen de eerste kwelders droogvielen. Die geschiedenis is hier en daar nog steeds gaaf terug te vinden, bijvoorbeeld in de ligging van de vroegere geulen die nu de hoofdwatergangen vormen met daartussen de gegraven sloten die de karakteristieke onregelmatige blokverkaveling deden ontstaan. Ook de dijken, wierden, boerenerven en …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden