Ook in Noord-Nederland zijn diverse gebieden aangewezen als Europese natuurparels.

Neem het Lauwersmeer. Meer recreatie in dit Nationale Park heeft nadelige gevolgen voor kiekendieven, zilverreigers, kluten, lepelaars en Noordse sterns. Niet door ‘oppervlaktevermindering’ voor deze bijzondere vogels. Neen, ze zijn ‘zeer gevoelig’ voor ‘verstoring door mensen’. En ze houden niet van ‘mechanische effecten’ als ‘betreding, luchtwervelingen en golfslag’.
Nogmaals het Lauwersmeer. Wijziging van het waterpeil pakt slecht uit voor bontbekplevieren, dwergmeeuwen, kemphanen en porseleinhoenen. Beide laatste soorten zijn zeer gevoelig voor ‘verdroging’. En de eerste twee soorten zijn niet gebaat bij veranderingen in de ‘dynamiek’ van het ‘substraat’, ofwel wijzigingen in de ‘abiotische randvoorwaarden’ zoals veranderingen van het vochtgehalte of de zuur- en/of zoutgraad in de b…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.