Een nieuw boek over de toestand van de brinken in Drenthe laat zien dat menige brink verpest is.

Drenthe kent de mooiste verzameling brinken in Nederland. In verschillende Drentse esdorpen komen brinken nog in min of meer oorspronkelijke vorm voor. Deze historische dorpsruimten lagen ooit aan de randen van de dorpen en hadden vooral een agrarische functie. Een brink was tegelijk marktplek, gemeenschappelijke weide, evenemententerrein en leverancier van hout. De brinkdobben leverden bovendien drinkwater voor het vee en bluswater in geval van brand Een centrale locatie, kortom, in het dagelijkse leven van een dorp.
De agrarische functie van de brinken is al lang verdwenen. Toch dragen ze nog steeds in belangrijke mate bij aan de sfeer en het bijzondere karakter van de Drentse esdorpen.

Twee brinkenboeken
Een flinke storm in de tweede helft van de jaren zeventig leidde tot de opricht…