Een reusachtige hand van zand en keileem lijkt zich uit te spreiden over de hoogtekaart van Zuidwest-Friesland en de kop van Overijssel.

Een reusachtige hand van zand en keileem lijkt zich uit te spreiden over de hoogtekaart van Zuidwest-Friesland en de kop van Overijssel. Tussen de grove bruine vingers bevonden zich tijdens de voorlaatste ijstijd gletsjertongen. Het stromende ijs heeft hier het keileem en gesteentepuin eenvoudigweg opzij gezet. Toen het smeltwater was verdwenen lagen er dalen tussen de opgestuwde wallen. In deze laagten hebben eeuwenlang de Tjonger, de Linde en de Steenwijker Aa gemeanderd.
De stuwwallen (bruin-oranje op de kaart) waren uitstekend geschikt voor bewoning. Door het landijs waren enorme hoeveelheden zwerfkeien en vuursteen meegevoerd. Een ideaal landschap voor steentijdmensen. Rendierjagers die hier twaalfduizend jaar geleden leefden, wisten deze locatie al te waarderen. Men spreekt in dit…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.