Golden Raand. Landschappen van Groningen
Meindert Schroor, Jan Meijering, Stichting Het Groninger Landschap, 300 blz. € 28,50

In het kader van het zeventigjarig bestaan van Het Groninger Landschap hebben de geografen Meindert Schroor en Jan Meijering een standaardwerk geschreven over de Groninger landschappen. De auteurs, van wie al eerder een dergelijke publicatie over het gebied tussen Lauwers en Eems verscheen, onderscheiden elf landschappen in de provincie, waarbij de geografische ligging, de geologische opbouw, de flora en fauna, de politieke grenzen, de bewoningsgeschiedenis en de invloed van de mens op het landschap in de provincie aan de orde komen. Ook de rol van de stad Groningen, de landbouw, de infrastructuur, de industrie en de invloed van het christendom hebben zichtbare…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden