De Werkgroep Oldambt, bestaande uit de Bond Heemschut en een groep Oldamtsters, heeft bij Gedeputeerde Staten van Groningen een aanvraag ingediend voor de aanwijzing van het Oldambt als Beschermd Landschapsgezicht. Die status zou er voor moeten zorgen dat bij nieuwe ontwikkelingen meer rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden van de streek.
Het Beschermd Landschapsgezicht is een nieuw instrument dat in de Natuurbeschermingswet van 1998 werd opgenomen en sinds oktober 2005 officieel van kracht is. Deze nieuwe wet maakt het mogelijk ook historisch-geografische waarden in het landschap, zoals oude verkavelingpatronen, te beschermen. Dit was zowel binnen de Monumentenwet als de Natuurbeschermingswet niet het geval omdat daarbij respectievelijk de stedenbouwkundige ensemble…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Maar om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd en geld. Wij hebben onze lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je 5 keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden