Staatsbosbeer geeft toe dat ooit fraaie landschapselementen in de gemeente Westerveld niet naar behoren worden beheerd.

‘Als Harry de Vroome dit zou zien, zou hij vermoedelijk staan te janken,’ zegt Jan van Dalen. In een bocht in De Broeken, een landweggetje bij Wittelte in Zuidwest-Drenthe, wijst hij een verwaarloosd perceeltje aan. Ooit ontworpen door de vermaarde landschapsarchitect als een brinkje, dertig jaar geleden aangelegd bij de ruilverkaveling Diever. Bedoeld als een klein, intiem landschapselement, maar inmiddels verworden tot een stukje onland afgezet met paardenlint. Een paar eiken staan temidden van brandnetels, braambossen en andere ruige begroeiing.’Ooit was dit een juweel’, aldus Van Dalen, ‘de bomen waren al een halve meter boven het maaiveld vertakt, er was een prachtige ondergroei, maar plotseling heeft Staatsbosbeheer de brink uit handen gegeven aan een particulier. Die heeft er paa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.