De Europese Unie zette de ‘braakregeling’ dit najaar op nul. Nu er veel vraag is naar graan mogen de boeren weer volop produceren. Maar voor de grauwe kiekendieven, veldleeuweriken en patrijzen ziet het er niet goed uit.

‘Het stikt van de muizen in die braakpercelen’, meldt André Edens, met 285 hectare wat je noemt een grote akkerbouwer in Oost-Groningen. Hij is in oktober druk aan het ploegen. Op zijn bedrijf had hij vorig jaar vijf hectare echte braak. Grond waar hij geen voedsel op verbouwde en waar de EU per hectare rond de 400 euro landbouwpremie op betaalde – om het overschot op de markt tegen te gaan. Edens liet er zadenrijke gewassen staan voor muizen en vogels. Maar komend seizoen zal er tarwe groeien. ‘In tarwe zitten ook wel muizen, maar toch niet zoveel als in de braakpercelen’, weet hij. Voor muizenjagers als uilen en kiekendieven valt er dus minder te halen.
‘Het lijkt erop dat we de natuurresultaten van de laatste jaren gaan verspelen omdat we zitten te pitten’, zegt Ben Koks, beschermer …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden