In dit themanummmer van Noorderbreedte besteden we aandacht aan een aantal projecten uit het huidige LEADERprogramma. We laten initiatiefnemers van deze projecten aan het woord.

Ruim vijftien jaar geleden deed een bijzonder plattelandsprogramma zijn intrede in Nederland. De start van dit zogenoemde LEADERprogramma vond plaats in Noordwest-Friesland, het eerste LEADERgebied in Nederland.
LEADER is één van de initiatieven van de Europese Commissie. LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (vrij vertaald: samenwerken aan plattelandsontwikkeling). Het is een experimenteel programma waarmee sociaal-economische impulsen op gebiedsniveau worden gegeven. Dit gebeurt door middel van financiering van lokale en regionale initiatieven om regio’s die willen samenwerken en hun nek uitsteken een steuntje in de rug te geven. LEADER kun je de kraamkamer voor nieuw plattelandsbeleid noemen, waarbij initiatieven van onderaf gesteund worden, de…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden