Een tijdschrift dat er maatschappelijk toe doet en ook nog eens heel leesbaar, leuk en mooi is.

Beste lezer,

Noorderbreedte heeft een traditie hoog te houden als het om veranderen gaat. Als u al langer abonnee bent, weet u dat. Maar dit keer is er meer aan de hand. Een jaar lang hebben we nagedacht over hoe we Noorderbreedte toekomstbestendig kunnen maken. Want subsidiestromen nemen in volume af. En abonnees geven vaker dan vroeger aan niet meer aan het lezen toe te komen – hoe interessant ze Noorderbreedte ook vinden. Gelukkig melden zich elke week ook weer nieuwe lezers aan. Het aantal abonnees op peil houden, en veel liever nog verhogen, is voor Noorderbreedte per slot van rekening van levensbelang.
Naast de genoemde ontwikkelingen, die van buitenaf op Noorderbreedte inwerken, bestaat bij (hoofd)redactie en redactieraad constant de behoefte ons blad te verbeteren. Dit alles heeft geleid tot een nieuw tijdschriftconcept. Geen vernieuwing om de vernieuwing, maar verandering geïnspireerd door de vraag: wat moet Noorderbreedte haar lezers anno 2008 bieden? Het antwoord luidt: een tijdschrift waar mensen met liefde voor het Noorden niet omheen kunnen – tijd of geen tijd.
Wat we niet gaan doen, is tornen aan onze ambitie. Noorderbreedte wil een toonaangevend tijdschrift over Noord-Nederland zijn, met feiten, analyses en opinies over historische en actuele ontwikkelingen op het gebied van landschap, natuur, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, stedebouw, architectuur, stad & platteland. Noorderbreedte wil dit bereiken door een onafhankelijk, gevarieerd, bijzonder geïllustreerd en eigenzinnig vormgegeven tijdschrift te maken. Aldus wil Noorderbreedte burgers, bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties inspireren tot (debat over) een zorgvuldige omgang met de noordelijke leefomgeving.
Dit doel staat na vele jaren nog altijd als een huis. Ook bij het vierkante formaat voelen we ons nog steeds thuis.
Wel denken we dat we de sterke punten van Noorderbreedte beter kunnen laten spreken: een tijdschrift dat er maatschappelijk toe doet en ook nog eens heel leesbaar, leuk en mooi is!

Het nieuwe concept komt hier op neer:

>een scherpere selectie van onderwerpen;

>in elk nummer goed gedoseerde aandacht voor trends in beleid en samenleving / de mens en het landschap / beschouwing en debat;

>in elk nummer zes aaneengesloten fotopagina’s;

>een overzichtelijke indeling die de lezer in staat stelt in minder tijd meer te lezen;

>een spannend en samenbindend grafisch ontwerp (van Jelle F. Post/Gewoon Jelle);

>een extra dik zomernummer om mee te nemen op vakantie, in plaats van de huidige twee zomernummers.

Hiernaast blijven we jaarlijks minimaal één themanummer uitbrengen. Natuurlijk starten we ook weer enkele nieuwe series.
Ik hoop van harte dat de vernieuwde Noorderbreedte u zal aanspreken; eind februari valt het eerste nummer in de bus.

Annemarie Kok,
hoofdredacteur

Trefwoorden