Het provinciaal bestuur van Groningen bereidt een nieuw omgevingsplan voor, het POP3. In een ‘analysedocument’ worden de actuele aandachtspunten behandeld. Het thema landschap komt er bekaaid af, stelt Carla Alma vast.

In haar bijdrage in de vorige Noorderbreedte (2007-5) waarschuwde Ineke Noordhoff de provincies: let op uw landschap en koppel dat begrip los van wat natuur is of zou moeten zijn. Ze wijst op uitkomsten van onderzoek, waaruit blijkt dat mensen graag elementen in het landschap zien als bomenrijen, sloten tussen akkers en kronkelige weggetjes. Deze elementen worden echter steeds meer respectievelijk gerooid, gedempt en rechtgetrokken omwille van een grotere functionaliteit. Ook groene natuurelementen binnen de landschappen worden steeds schaarser. De rationalisatie van de groene ruimte heeft veel waarden verloren doen gaan, is haar conclusie.
‘Gaan de provincies het beter doen?’ vraagt ze zich af. Ook anderen stellen die rol aan de orde. In het blad Echo stelt Peter Paul Witsen vast dat ‘…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.