Hoe de wildgroei van bedrijventerreinen tegen te gaan? Het besef dat lange tijd te hard van stapel is gelopen met de planning van bedrijventerreinen dringt ook in Noord-Nederland door.

Hoe de wildgroei van bedrijventerreinen tegen te gaan? Milieudefensie heeft daar al kritisch aandacht aan besteed, denk aan de landelijke campagne Spaar het landschap, recycle de ruimte! van afgelopen najaar. Onlangs kwam ook het Ruimtelijk Plan Bureau (RPB) met een beleidsadvies over deze kwestie. Het concludeert dat de planning van zulke terreinen regionaal betere afweging behoeft. Verder moet er meer aandacht en budget komen om oude terreinen te herstructureren. Herstructureren is immers ‘ruimtezuiniger’ dan nieuwe terreinen aanleggen, en om de vergelijking met koelkasten verder door te trekken pleit het RPB voor verplichte ‘herstructureringsbijdragen’.
Het besef dat lange tijd te hard van stapel is gelopen met de planning van bedrijventerreinen dringt ook in Noord-Nederland door. In opdracht van de gemeente Groningen maakt de Rijksuniversiteit Groningen zelfs een alternatief plan voor het gebied Westpoort aan de A7 ten westen van de stad, waarin dat zo open mogelijk blijft door natuur en recreatie te combineren. Dit voor het geval Fase 2 niet doorgaat, de vanaf 2017 geplande ontwikkeling van het 73 hectare tellende noordelijke deel van Westpoort. De kans is namelijk aanzienlijk dat de vraag naar bedrijventerreinen tekortschiet om zowel Westpoort als de terreinen van Leek en Drachten vol te krijgen. Sterker nog: uit alle recente publicaties over bedrijventerreinen blijkt dat de huidige voorraad tot 2020 toereikend is. En na 2020 verwacht het RPB in de meeste regio’s een afname van de behoefte. Hier ligt dus een mogelijkheid voor de Groninger bestuurders om trendsettend te zijn: zet in op herstructurering van verouderde bedrijfsterreinen en blaas Fase 2 doelbewust af.

> RPB (2007) Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen; een verkenning van enkele beleidsopties. Zie www.rpb.nl.

> Visser, P. (2008) De mogelijke herontwikkeling van Westpoort. Masterthesis Planologie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.