Journalist en publicist Ineke Noordhoff en Hendrik Oosterveld, de noordelijke baas bij het ministerie van LNV, discussieerden op verzoek van Noorderbreedte van begin december tot begin januari per e-mail over de vraag: wie zorgt voor het landschap?

08.12.2007
Beste Hendrik,

‘Geef burgers het landschap terug!’, is de kop boven mijn artikel in Noorderbreedte. Misschien moeten wij onze gedachtewisseling beginnen met een subvraag: Waar is het landschap beleidsmatig eigenlijk gebleven? Jij bent regiobaas van het ministerie van LNV. Dat staat voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Waarom ontbreekt het woord ‘landschap’? Jij werkt meen ik al heel lang bij dat ministerie. Heb je nog meegemaakt dat natuur werd ingekwartierd bij de landbouwambtenaren en is daar toen over gesproken?
Waar ik me altijd over verbaas, is dat jouw ministerie de modernisering van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog zo goed regisseerde en begeleidde. Als de rijksoverheid op zo’n zelfde manier de omslag naar duurzame productie ter hand had genomen, had het la…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden