Wonen en leven in de Wadden-wildernis. De Stichting Verdronken Geschiedenis zou onder deze noemer graag laten zien hoezeer Schiermonnikoog voor zijn ontwikkeling altijd afhankelijk is geweest van uitwisseling met het vasteland.

Wonen en leven in de Wadden-wildernis. De Stichting Verdronken Geschiedenis zou onder deze noemer graag laten zien hoezeer Schiermonnikoog voor zijn ontwikkeling altijd afhankelijk is geweest van uitwisseling met het vasteland. Zo wil ze aandacht besteden aan de vroegere kloosters, de laatmiddeleeuwse Friese adel, de handelsroutes en de locale zoutwinning en visvangst.

Maar waar haal je de 440.000 euro vandaan die nodig zijn om het project in zijn volle omvang te laten slagen? Gemeenten en provincies, een particulier fonds en de NAM hebben wel bijdragen toegezegd, op voorwaarde echter dat de rest van het geld (negentig procent) uit het Waddenfonds komt. Vandaar dat de stichting ook daar subsidie vraagt.

Eén probleem: Verdronken Geschiedenis is niet de enige subsidievrager. De eerste tender van het Waddenfonds is met ruim honderd verzoeken ernstig ëovertekendí. Voor dit jaar is 33,6 miljoen euro beschikbaar, de aanvragen belopen het zesvoudige van dat bedrag.

Karel Essink, secretaris van Verdronken Geschiedenis, heeft wel hoop maar ëeerlijk gezegd geen ideeí of de subsidievraag kans maakt. De belangrijkste doelen van het fonds zijn immers vergroting van de natuur(waarden) in het Waddengebied en versterking van (duurzame) economische ontwikkeling. Of historisch onderzoek daaronder valt, is de vraag.

Toch acht Essink de aanvraag niet helemaal kansloos. Want het Waddenfonds is er ook voor de ontwikkeling van duurzame kennishuishouding in het gebied.

Trefwoorden