Aan de Gramsbergerstraat langs het Coevorden-Vechtkanaal in Coevorden staat de coöperatieve aardappelmeelfabriek De Centrale. In 1964 verloor de fabriek zijn functie.

Drenthe is een keurig aangeharkte provincie. Rommelerven zijn er zeldzaam geworden en in verval geraakte gebouwen zijn er niet gemakkelijk te vinden. Leegkomende boerderijen hebben doorgaans een dusdanig formaat dat de nieuwe eigenaren ze zonder al te grote financiële offers kunnen ombouwen tot woonboerderijen.
Ook met industrieel erfgoed is de provincie niet al te ruim bedeeld. Toch neemt de gemeentelijke overheid bij bedreigingen van de schaarse gebouwen en complexen nogal eens een afwachtende houding aan. Zij verwacht in eerste instantie dat het vrijemarktmechanisme het probleem wel zal oplossen. Een gevaarlijke houding. Want hoe langer dit proces duurt, des te groter de kans dat uiteindelijk sloop als enige mogelijkheid overblijft. Aan de Gramsbergerstraat langs het Coevorden-Vechtkanaal in Coevorden staat de coöperatieve aardappelmeelfabriek De Centrale. Van dit soort fabrieken die aardappelen verwerkten tot aardappelmeel stond er ooit een zevental in de provincie Drenthe, alle rond 1900 in bedrijf genomen. De Coevorder fabriek ging in 1908 draaien. De gebroeders Wieringa, architecten uit Coevorden, ontwierpen de gebouwen van het fabriekscomplex. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen drie arbeiders om het leven en raakte de voorgevel beschadigd bij een bombardement van de geallieerden. Een gedenksteen in de na de oorlog herstelde voorgevel houdt de herinnering aan de slachtoffers levend.
In 1964 verloor de fabriek zijn functie. Sindsdien staan de gebouwen leeg, al hebben er nog wel geruime tijd goederen in opgeslagen gelegen. Het zal niemand verbazen dat ze inmiddels min of meer een ruïne zijn geworden. Omdat de voormalige fabriek dicht bij het Coevorder centrum ligt, vindt het gemeentebestuur dat de gebouwen behouden moeten blijven. Plannen om er appartementen in te vestigen, leden om financiële redenen schipbreuk. Het wachten is nu op nieuwe initiatieven.