Het terpdorp Wijnaldum (Winaem) ligt in Noordwest-Friesland, twee kilometer ten noordoosten van Harlingen.

Het terpdorp Wijnaldum (Winaem) ligt in Noordwest-Friesland, twee kilometer ten noordoosten van Harlingen. De luchtfoto is genomen vanuit het westen. Links op de voorgrond zien we Wijnaldum en op de achtergrond de Waddenzee. Rechts de A31, die Harlingen met Leeuwarden verbindt. Rechtsboven is nog een plukje Franeker zichtbaar. De Sexbierumer vaart doorsnijdt de foto diagonaal van links naar rechts.
Een paar duizend jaar geleden was dit deel van Friesland (Westergo) een kwelderlandschap, waar-bij zich langs de kust relatief hoge kwelderwallen vormden. De eerste bewoners kwamen terecht in een streek die op het huidige Waddengebied leek. Toen rond 300 voor Christus de zeespiegel steeg, reageerden de boeren door hun woonplaatsen en nabijgelegen akkers te verhogen. Zo ontstonden reeksen van …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.