Er wordt opvallend veel gedroomd in het Noorden, de laatste maanden. In Groningen borrelt behalve aardgas nu ook de gedachte op aan een stadstaat binnen een zelfstandige regio. In Drenthe wil het bestuur met alle geweld een ‘nieuw gezicht’. En in Friesland fantaseren sommigen heftig over een supergemeente. Zie de Revue (Naar een New Drenthe?), de column van Leeuwarder Courant-hoofdredacteur Rimmer Mulder en het interview met twee Groningse ‘culturele ingenieurs’. De laatsten dokteren in een oude puddingfabriek innovatieve stedelijke concepten uit, waarbij opvalt hoe speels ze omgaan met de begrippen ‘lokaal’ en ‘globaal’. Onder meer gemeente en provincie zijn betalende afnemers van de producten die deze broedplaats aflevert.
Drenthe kan daar nog wat van leren. Ik heb me laten vertellen dat de bewoners van het provinciehuis het al niet eens meer zo hippe begrip ‘creatieve stad’ in het woordenboek moeten opzoeken. Nu is Assen natuurlijk niet de mini-metropool die Groningen is, maar nabij Astron in Dwingeloo zou een creatief (plattelands)laboratorium misschien best op zijn plaats zijn. Het is maar een idee: iedereen mag tenslotte meedromen over de toekomst van Bartjeland.
Denk nu trouwens niet dat ze achterlijk zijn in Drenthe. Neem het Drents Museum: dat haalt onder de titel Go China! niet alleen de wijde wereld maar ook drommen bezoekers binnen. Van wie de meesten vast niet weten dat in Drenthe het enige archeologische reservaat van Nederland ligt, namelijk De Strubben/Kniphorstbosch. U daarentegen leest er alles over in dit nummer.
Tot slot de landbouw. Zie daarvoor het interview met LNV-minister Gerda Verburg (zij heeft een hoge pet op van de innovatie- en duurzaamheidsdrang van de sector) en het essay van Rik Herngreen, die een doortimmerd en eigenzinnig pleidooi houdt voor een ‘neo-agrarische variant’ van het ontgranende platteland. En daarbij en passant Frank Westermans ‘boerbeeld’ van de hand wijst.

Trefwoorden