Landbouw, natuur, landschap, waterhuishouding en leefbaarheid langs het stroomdalgebied het Oude Diep hebben een enorme kwaliteitsimpuls gekregen. Dit bleek op 7 april 2008, toen de provincie Drenthe een evaluatierapport presenteerde over het ‘Oude Diep Project’.

Landbouw, natuur, landschap, waterhuishouding en leefbaarheid langs het stroomdalgebied het Oude Diep hebben een enorme kwaliteitsimpuls gekregen. Dit bleek op 7 april 2008, toen de provincie Drenthe een evaluatierapport presenteerde over het ‘Oude Diep Project’. Belangrijke succesfactor in de tien jaar gebiedsgericht beleid blijkt de betrokkenheid van ondernemers, verenigingen en burgers in de deelgebieden.
Het Oude Diep is relatief onbekend. Dat komt voornamelijk doordat de mens in de loop van de afgelopen eeuwen de beek zo rigoureus heeft veranderd dat het gebied lange tijd nauwelijks nog als beekdal te herkennen viel. De oorsprong van het Oude Diep ligt even ten zuiden van Westerbork. Verschillende bovenloopjes voegden zich samen, waarna de beek in zuidwestelijke richting langs Dri…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden