Landbouw, natuur, landschap, waterhuishouding en leefbaarheid langs het stroomdalgebied het Oude Diep hebben een enorme kwaliteitsimpuls gekregen. Dit bleek op 7 april 2008, toen de provincie Drenthe een evaluatierapport presenteerde over het ‘Oude Diep Project’. Belangrijke succesfactor in de tien jaar gebiedsgericht beleid blijkt de betrokkenheid van ondernemers, verenigingen en burgers in de deelgebieden.
Het Oude Diep is relatief onbekend. Dat komt voornamelijk doordat de mens in de loop van de afgelopen eeuwen de beek zo rigoureus heeft veranderd dat het gebied lange tijd nauwelijks nog als beekdal te herkennen viel. De oorsprong van het Oude Diep ligt even ten zuiden van Westerbork. Verschillende bovenloopjes voegden zich samen, waarna de beek in zuidwestelijke richting langs Drijber, via Hoogeveen naar Echten stroomde. De Koekanger Aa vormde de oorspronkelijke benedenloop van het Oude Diep, waarna de beek samenvloeide met de Wold Aa en uiteindelijk in Meppel uitkwam.
Rond 1630 amputeerde de aanleg van de Hoogeveense Vaart de benedenloop van het Oude Diep tussen Veeningen en Echten. In 1926 kwam het Linthorst Homankanaal, tussen Beilen en Nieuweroord, dwars door het beekdal bij Drijber te lopen, en onthoofdde daarmee het Oude Diep. Door de ontginning van de heidevelden, halverwege de vorige eeuw, kreeg de beek ook te maken met enorme piekafvoeren van water. Het Oude Diep werd breder, dieper en rechter gemaakt, en veranderde van kronkelend loopje in een brede watergang met weinig natuurlijke variatie.
Om het beekdal te herstellen en de natuur te ontwikkelen, presenteerde Stichting Het Drentse Landschap in 1995 het rapport ‘Nieuwe Kijk op het Oude Diep’. Aansluitend bij het gebiedsgerichte beleid riep de provincie Drenthe tien jaar geleden het ‘Oude Diep Project’ in leven. Hierin participeren naast Het Drentse Landschap drie gemeenten, Recreatieschap Drenthe, Essent Milieu (de VAM) en het Waterschap Reest en Wieden. Samen hebben zij de bovenloop weer aan de beek gekoppeld. In 2006 lieten ze maar liefst drie nieuwe deelgebieden, samen 120 hectare groot, inrichten: Eekmaten, Oostermaat en Pesserma. Momenteel staat het project stadsrand Hoogeveen op stapel.
Wandelaars kunnen zichzelf op de hoogte stellen van alle activiteiten, want op 7 april presenteerde de provincie tevens de 120 kilometerlange wandelroute ‘de Loop van het Oude Diep’.

Trefwoorden