De markante keileemrug ligt in stukken. Eén oogopslag op de hoogtekaart van de Hondsrug tussen Glimmen en Noordlaren volstaat om dat te constateren. Compleet doorgesneden.

De Drentse Aa (ter linkerzijde) wist ooit bij hoge waterstand het dal van de Hunze (ter rechterzijde) te bereiken. Zo ontstond een stroomdalletje dat dwars op de dalen van Aa en Hunze ligt. Het westelijke deel van het dal draagt de dichterlijke naam ‘de Besloten Venen’.

Als we het afgebeelde fragment van de Hondsrug wat beter bekijken, vallen de talloze ringvormige gaten op. Het zijn de restanten van tijdens de laatste ijstijd gevormde ijslenzen (pingo’s). Omdat de hoogtekaart dwars door bomen en struiken heen kijkt, komen er heel wat meer ronde gaten te voorschijn dan je in het veld ervaart. Het natuurgebied Appèlbergen blijkt vrijwel geheel uit voormalige pingo’s te bestaan. Mogelijk heeft een reeks ijslenzen de Drentse Aa een handje geholpen toen die de Hondsrug doorbrak.

De w…

Trefwoorden