Oevereigenaren maken zich bezorgd om beheer en milieukwaliteit van buitendijkse gronden in de Dollard. Cees de Ranitz, directeur van de Maatschappij tot Exploitatie van het Onverdeelde Munnikeveen, doet zijn verhaal.

Hoewel overheden aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens veel fraaie beleidsvoornemens hebben geuit over het herstel van de natuurlijke kwaliteit van de kwelders en slikken in de Dollard, vindt oevereigenaar Cees de Ranitz de praktijk allerminst geruststellend. Baggerstort, zoutwaterlozingen, bodemdaling en het laisser-fairebeheer van natuurorganisaties doen het gebied volgens hem hard achteruitgaan. De geplande vestiging van megavarkensboerderijen in de aangrenzende polders zal het milieu in de kweldergebieden nog verder aantasten, zegt hij.
De Ranitz is directeur van de Maatschappij tot Exploitatie van het Onverdeelde Munnikeveen, een binnendijks landbouwbedrijf dat ook de buitendijkse gronden bezit in het westelijk deel van de Nederlandse Dollard. Samen met de buurman, de Jo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden