Tegenwoordig herinneren velen zich Hans Alders als de drijvende kracht achter de Zuiderzeelijn – die er niet kwam. Wat wil hij, achteraf gezien, graag nog kwijt over de periode 1997-2007 waarin hij commissaris van de koningin te Groningen was?

Mal en contramal: graag leg ik u uit waarom dit begrippenpaar volgens mij zo treffend de unieke ruimtelijke situatie van het Noorden weergeeft. We moeten daarvoor even terug naar de Commissie-Langman. Toenmalig VROM-minister Margreeth de Boer heeft die in 1997 ingesteld om advies uit te brengen aan het kabinet over de gewenste ontwikkelingsrichting van Noord-Nederland.
De Commissie-Langman had veel oog voor kenmerkende economische speerpunten van het Noorden, zoals de agri-nutri-sector, de medisch-biologische sector, maar ook de chemie en de metaal-elektro, waaronder de scheepsbouw. Bedrijfsleven en overheid moesten gezamenlijk innovatieve maatregelen treffen om deze kansrijke sectoren verder te ontwikkelen.
Maar Langman zag nog meer kansen. ‘De Commissie ziet in het Noorden beschikbar…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden