Noorderbreedte vroeg zich met het oog op de Waterschapsverkiezingen af in hoeverre waterschappen het aanzien van (Noord-) Nederland bepalen. Aan het woord komen de landschapsdeskundigen Dirk Sijmons en Yttje Feddes, de dijkgraven Alfred van Hall en Paul van Erkelens en gebiedsontwikkelaar Peter van Rooy.

‘Hoe belangrijker water in onze samenleving wordt, des te minder manifesteren zich de waterschappen.’ Peter van Rooy lijkt verrast door zijn eigen conclusie. Maar ‘de paradox dringt zich op’, meent hij. ‘Waterschappen raken, uitzonderingen daargelaten, na enkele jaren van progressie weer in een isolement. Terwijl juist zij bij de inrichting van Nederland een belangrijke rol kunnen blijven spelen. Ons land krijgt door klimaatveranderingen immers te maken met vernatting en verdroging.’
Ruimtelijk ordenaar Van Rooy kent de waterwereld op zijn duim. Een debater is hij. Al jaren houdt hij de waterschappen in woord en geschrift een spiegel voor. Als projectleider van NederLandBovenWater, een publiek-privaat consortium van 24 partijen die werk maken van gebiedsontwikkeling, bereidt hij een ‘p…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden