Lastige natte plekken in het land van een boer bij Drachten bleken bij archeologisch onderzoek drie pingoruïnes te zijn.

Lastige natte plekken in het land van een boer bij Drachten bleken bij archeologisch onderzoek drie pingoruïnes te zijn. Het onderzoek ging vooraf aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Azeven-Noord. De gemeente Smallingerland heeft ervoor gekozen de ruïnes niet te ruimen voor een rationele inrichting van het bedrijvenpark, maar ze weer zichtbaar te maken voor een breed publiek en op te nemen in de groene inrichting van het terrein. Onlangs heeft de gemeente het beheer van de ‘gerestaureerde’ pingoruïnes overgedragen aan It Fryske Gea.
Op aandringen van de provinciaal archeoloog zijn bij de ‘herstelwerkzaamheden’ de veenlagen in de pingoruïnes grotendeels gespaard gebleven. Daardoor is ook het landschapsecologisch archief behouden gebleven, dat bestaat uit stuifmeelkorrels en zaden die het verhaal van de ontwikkelingsgeschiedenis van de omgeving vertellen.
Het is jammer dat de nadruk bij het ‘herstel’ vooral lag op natuur en archeologie en niet op de integrale en aardkundige waarde van de ruïnes. Blijft staan dat de gemeente Smallingerland hiermee een goed voorbeeld heeft gegeven van hoe je bewuster kunt omgaan met ons aardkundig erfgoed bij gebiedsontwikkeling.