De waterschappen komen nolens volens terecht in politiek (vaar)water.

Socialistische dijken. Liberale waterzuivering. Christen-democratische peilen. Is dat voorstelbaar? Neen, schamperden de waterschappen jarenlang, trots als ze waren op hun louter op water gerichte functionaliteit. Hun bestuurlijke status aparte verhinderde dat waterbeheer zou ondersneeuwen vanwege andere maatschappelijke prioriteiten. De waterschapsbesturen kwamen in de categorie ingezetenen weliswaar via verkiezingen tot stand, maar van politiek was ‘gelukkig’ geen sprake.
Bij de verkiezingen straks in november is voor het eerst sprake van een andere aanpak. Den Haag besloot in de rubriek ingezetenen tot invoering van een ‘lijstenstelsel’, net als bij alle andere verkiezingen. CDA, PvdA en VVD doen bij alle 26 waterschappen mee met eigen kandidatenlijsten en programma’s (landelijk en …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden