Nationaal verrommelingsbestrijder. Zo zou je Bart van Bleek (42) kunnen noemen.

Nationaal verrommelingsbestrijder. Zo zou je Bart van Bleek (42) kunnen noemen. De VROM-ambtenaar kreeg begin 2007 opdracht een kabinetsvisie op te stellen die tegemoetkomt aan de maatschappelijke en politieke onrust over de verrommeling rond de snelwegen in Nederland. Want, zo zegt hij, ‘de zorg die veel mensen hebben over het tempo van de verstedelijking en het gebrek aan ruimtelijke kwaliteit wordt mede beïnvloed door de beleving van het landschap gezien vanaf de snelweg. Daarom is de snelwegomgeving een logisch, maar niet het enige, aangrijpingspunt om de verrommeling tegen te gaan.’
Deze maand presenteert Van Bleek zijn structuurvisie, getiteld Zicht op mooi Nederland, als onderdeel van het bredere beleidsprogramma Mooi Nederland.

Wat hebt u bedacht tegen de zichthinder langs de …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden