Op 17 oktober verscheen op een symposium over keuterijen in Drenthe behalve een boek van Het Drentse Landschap over ditzelfde onderwerp ook een brochure getiteld Stookhok steevast! Deze uitgave van erfgoedorganisatie Drents Plateau in Assen en DAAD Architecten Beilen biedt fraaie voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde verbouwingen van stookhokken.
Het stookhok, waarover in 2005 het prachtige boek Rooksignalen van het boerenerf verscheen, is onlosmakelijk verbonden met de Drentse boerderij. Het had een centrale plek in het dagelijks leven van de Drentse boerin. Ooit kende Drenthe meer dan vijfduizend stookhokken, waarvan er nog zo’n drieduizend resten. Tientallen dreigen alsnog te verdwijnen, omdat de (nieuwe) bewoners van de boerderijen ze nogal eens beschouwen als een sta-in-de-weg. Hun cultuurhistorische betekenis maakt het de moeite waard er nieuwe functies voor te vinden en ze zodoende te behouden. Al heel wat stookhokken hebben inmiddels een nieuwe bestemming gekregen, variërend van rommelhok tot sauna, bed & breakfast-
accommodatie, winkeltje, of een met de boerderij verbonden zit-slaapkamer. In Ruinerwold is er zelfs een VVV-kantoor in gevestigd.
De brochure moet bij nog meer stookhokeigenaren bereidheid wekken deze kleine optrekjes op het boerenerf een herbestemming te geven. Foto’s en veel tekeningen laten zien wat er zoal kan, zoals het stookhok openmaken, uitbreiden, isoleren en verbinden met de naastgelegen boerderij.