De serie 'Gebouw van ooit' over de zondagsschool in Siberië

Het gehucht Siberië ligt even ten noordoosten van Hoogeveen. Tot tien jaar geleden kwamen hier de gemeentegrenzen van Ruinen, Beilen en Hoogeveen samen. Het was tot de twintigste eeuw een afgelegen en arm gebied. Daarna ontwikkelde Siberië zich tot een buurtschap met een gespreide bewoning van keuterboeren, die zich kerkelijk oriënteerden op Hoogeveen.
Omstreeks 1930 kwam in de hervormde gemeente in Hoogeveen de gedachte op dat het goed zou zijn om, vanwege het grote aantal kinderen daar, in het perifere gehucht een zondagsschool te stichten. De hervormden hielden een inzamelingsactie en de Stichting Bouwen en Bewaren droeg een financieel steentje bij. Gerrit Grit, kruidenier en keuterboer op Siberië, stelde een stukje grond beschikbaar.

Fenna Veuger is geboren en getogen in Siberië. …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden