Het landschap van Zuidoost-Friesland kuierde, qua diversiteit, achteruit maar die tendens is aan het keren. Kenmerkende landschapstypen zoals de besloten woudontginningen, het landgoederenlandschap en de meer open heideontginningen en veenpolders, hebben de laatste jaren de warme belangstelling van vier gemeenten. Ze stelden een Landschapsbeleidsplan op en verenigden zich in 2004 samen met Landschapsbeheer Friesland in het Steunpunt Landschap. Zo ontstond een gemeentelijk stimuleringsbeleid gericht op vrijwillige inzet van boeren, particulieren en organisaties bij het onderhoud, herstel en de aanleg van landschapselementen.
Inmiddels zijn in de regio Zuidoost-Friesland tien projecten uitgevoerd (of deels nog in uitvoering). Daarbij zijn 660 enthousiaste bewoners van het gebied betrokken, vertelt Arthur Scheper, landschapsconsulent van het Steunpunt Landschap. In Heerenveen is bijvoorbeeld ruim drie kilometer aan houtsingels en houtwal hersteld, er zijn drie poelen gegraven en op zeventien erven is streekeigen beplanting aangebracht. In Jubbega is een kilometerlange bomensingel hersteld. Een re-integratieploeg, bestaande uit langdurig werklozen, haalde onder begeleiding van Landschapsbeheer duizend bomen weg. Aan de slootkant staan nu jonge elzen. Scheper: ‘Zo werkt het landschap voor de mensen en werken de mensen voor het landschap’.