Het landschap van Zuidoost-Friesland kuierde, qua diversiteit, achteruit maar die tendens is aan het keren.

Het landschap van Zuidoost-Friesland kuierde, qua diversiteit, achteruit maar die tendens is aan het keren. Kenmerkende landschapstypen zoals de besloten woudontginningen, het landgoederenlandschap en de meer open heideontginningen en veenpolders, hebben de laatste jaren de warme belangstelling van vier gemeenten. Ze stelden een Landschapsbeleidsplan op en verenigden zich in 2004 samen met Landschapsbeheer Friesland in het Steunpunt Landschap. Zo ontstond een gemeentelijk stimuleringsbeleid gericht op vrijwillige inzet van boeren, particulieren en organisaties bij het onderhoud, herstel en de aanleg van landschapselementen.
Inmiddels zijn in de regio Zuidoost-Friesland tien projecten uitgevoerd (of deels nog in uitvoering). Daarbij zijn 660 enthousiaste bewoners van het gebied betrokke…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.